Ing. Miroslav Paloncy PALFRIG OSTRAVA

739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, tel.: 558 669 231, 602 523 052, e-mail: palfrig@palfrig.cz, web: www.palfrig.cz


Proč si pořídit tepelné čerpadlo?

Jaké jsou výhody využití tepelného čerpadla?

 • Zvýhodněná sazba elektrické energie D56 na veškerou spotřebu domácnosti a pro firmy zvýhodněná sazba C56;
 • Vysoká efektivita provozu v poměru výkon/příkon - získáte více energie, než kolik vložíte;
 • Výhodná investice - stačí vzít v potaz porovnání cen energií a jejich růstu, efektivitu dostupných vytápěcích technologií, dlouhou životnost a inflaci;
 • Ekologický provoz;
 • Minimální nároky na obsluhu - bezobslužný provoz.

 

Jaké jsou výhody tepelných čerpadel HOTJET?

 • Bezkonkurenční cena;
 • Kompaktní systémy vzduch-voda;
 • Systémy země-voda s vysokým topným faktorem;
 • Nabídka pro každého: máme nejenom systémy vzduch-voda, ale také země-voda a speciální tepelná čerpadla pro vyhřívání bazénů;
 • Spolehlivý servis, zajištěné náhradní díly;
 • Montáž se dá zvládnout za 1 - 2 dny;
 • Úspory za topení až 75 %;
 • Velké rozpětí výkonů pro každou aplikaci.

Jsou tepelná čerpadla ekologická?

Ano, porovnáme-li emise vzniklé v důsledku spotřeby elektřiny pro pohon tepelného čerpadla s emisemi vzniklými při spalování tuhých paliv, pak od průměrného ročního topného faktoru 2,33 dochází k jejich snížení (uvažujeme-li ztráty při výrobě a přenosu elektřiny 70 % a při spalování tuhých paliv 30 %). Vstřícnost vůči životnímu prostředí samozřejmě roste s užitím elektřiny získané ve vodních a větrných elektrárnách...

Ve srovnání s jinými výrobci mají  tepelná čerpadla HOTJET překvapivě nízkou cenu. Proč?

Tepelná čerpadla HOTJET nejsou levná, to ostatní jsou drazí :)))

Principy fungování tepelných čerpadel jsou u všech výrobců stejné. I montážní díly se mnohdy neliší. Např. nás se zákazníci obvykle ptají, zda tam máme kompresor Copeland Scroll, který je tak nějak automaticky zárukou kvality.

Továrna HOTJET je v podstatě montážní závod, který skládá díly od firem jako je výrobce kompresoru Copeland, Alco... Výroba tepelných čerpadel se dá přirovnat ke skládání automobilu - každý dodá něco a "výrobce" ho smontuje, ačkoliv v podstatě nic nevyrábí. Velké série finálních zařízení a specializovaní dodavatelé na počátku jsou zárukou vysoké kvality za nízkou cenu.

Tepelná čerpadla HOTJET neobsahují díly navíc, které mnohdy platíte, aniž chcete - jako např. vestavěná akumulační nádrž či elektrokotel. Tyto už mnozí z Vás máte, a pokud ne, koupíte je levněji než v kompletu, a na míru svým potřebám.

Kde je nasazení tepelného čerpadla nejlepší?

V současnosti se tepelná čerpadla uplatňují nejvíce u novostaveb rodinných domků, menších provozoven, bazénů. V těchto instalacích představují hlavní zdroj energie pro vytápění a ohřev vody. Důležitým faktorem rozhodnutí se pro tepelné čerpadlo jsou energetické úspory, jenž přinášejí finanční úspory. V perspektivě neustálého zdražování energií a růstu inflace znamená volba tepelného čerpadla výhodnou investici.

Funguje to vůbec?

Ano. V mrazech v lednu 2006 čerpadla HOTJET vzduch-voda pracovala i při -19° C. Účinnost byla samozřejmě nízká ve srovnání s běžnými zimními teplotami, které obyvkle pulsují kolem nuly.

Na jakém principu funguje tepelné čerpadlo?

Obecné informace o tepelných čerpadlech naleznete v sekci Tepelná čerpadla obecně

Co je to topný faktor?

Topný faktor (TF) udává efektivitu čerpadla, totiž poměr topného výkonu (množství "přečerpaného" tepla) k příkonu elektrické energie. Např. TF 3 znamená, že tepelné čerpadlo "přečerpá" třikrát více tepla, než kolik spotřebuje elektrické energie.

Jaký topný faktor mají tepelná čerpadla HOTJET?

"Boj" o topný faktor má význam u drahých čerpadel, kde každá jeho desetinka může rozhodovat o ekonomické návratnosti vložené investice. Jeho význam však není zdaleka takový, jaký se mu přisuzuje. Každý TF větší než 1 (což je případ přímotopu) přináší úspory. Našim cílem není dodávat čerpadla s maximálními topnými faktory, ale za co nejnižší pořizovací cenu s maximální úsporou. Už TF 2,5 stačí k tomu, aby čerpadlo přinášelo úspory - jenom díky tomu, že je instalované a jede. Pořizovací náklady se vrátí velmi rychle ve srovnání s drahými tepelnými čerpadly. Další výhoda instalovaného čerpadla spočívá v tom, že celá domácnost může přejít na nižší sazbu za elektřinu, což vede k nemalé úspoře na veškerém elektrickém provoze domácnosti.

Jak výkonné čerpadlo si pořídit?

Tepelná čerpadla můžete buď dimenzovat na obvykle doporučované 2/3 energetické potřeby objektu, nebo díky příznivé ceně klidně na 100 % výkonu i více. Při dimenzování na 2/3 potřeby objektu vám postačí jeho výkon pro cca 95 % potřeb tepla. Zbývajících 5 % můžete dotápět stávajícím zdrojem tepla. Poddimenzovaný zdroj tepla bude mít teplotu bivalence zbytečně vysoko, nabízí se tedy možnost předimenzování a topení maximální dobu tepelným čerpadlem. Posouzení konkrétního řešení je třeba nechat na odborníkovi.

Lze tepelné čerpadlo připojit na jakýkoliv topný systém?

Tepelná čerpadla dosahují max. teploty výstupní vody 55 až 65° C, proto mohou být připojena pouze na nízkoteplotní topné systémy. Obecně platí, že čím nižší teplota, tím lépe. Optimálním řešením je podlahové topení s teplotou topné vody kol 35° C, doporučují se i radiátory dimenzované na teplotní spád 55/45° C.

Dále je nutné, aby dimenze rozvodů potrubí umožňovala dostatečný průtok topné vody (bez značného zvýšení výkonu oběhového čerpadla). Objem vody v topném systému by měl odpovídat alespoň 15násobku výkonu čerpadla.

Takovéto požadavky splňují např. samotížné topné systémy pro kotle na tuhá paliva. Problémy mohou nastat u nových systémů pro kotle na kapalný plyn, jejichž rozvody jsou dimenzovány na minimální objem vody - v takovém případě je nutné zcela změnit rozvodný systém.

Jaká je záruční doba tepelného čerpadla Hotjet?

Standardní záruka je 2 roky a lze ji prodloužit na 5 let.

Jaká je životnost tepelných čerpadel?

U nejvíce namáhaných částí celého systému - tj. kompresoru ve vnitřní jednotce a ventilátoru v jednotce vnější - bývá udávána životnost 15 let. Obecně životnost tepelného čerpadla závisí na místních klimatických a provozních podmínkách a kvalitě provedené instalace.

Jaká je vhodná aplikace tepelného čerpadla v rodinném domku?

Systém s tepelným čerpadlem je vhodné spojit s podlahovým či stěnovým vytápěním, které pracuje s nižšími teplotami. Takovéto vytápění dosahuje většího energetického efektu a tedy vyšší úspory nákladů na vytápění.

Jaké jsou zásady dimenzování a podmínky instalace tepelného čerpadla?

Pro dimenzování je důležité znát spotřebu tepla a teplé užitkové vody a další podmínky:

 • Elektrická přípojka musí umožnit dostatečný příkon tepelného čerpadla.
 • Samozřejmě je vhodné provést zateplení objektu - pak stačí menší a levnější technologie.
 • Zvolit nejvhodnější z dostupných zdrojů nízkopotenciálního tepla.
 • Tepelná čerpadla není vhodné používat v drsných klimatických podmínkách, kde venkovní teploty klesají pod -15 °C (horské oblasti).
 • Topná sezóna trvá 215 - 240 dní v roce, avšak počet mrazivých dnů s denním průměrem teplot pod -5°C je v roce 10 až 20. Tepelné čerpadlo se tedy nedimenzuje na plnou hodnotu tepelných ztrát objektu, ale zhruba na 50 - 75 %. V případech mrazu se pak dotápí bivalentním zdrojem. Tepelné čerpadlo pokryje v průběhu celé topné sezóny 80 až 95 % potřeby tepla.
 • Vrty pro tepelná čerpadla se dle Zákonu o vodách 254/2001 považují za vodní díla, proto je v případě jejich využití třeba získat povolení, které je vázano na vyjádření osoby s odbornou způsobilostí tj. hydrologa. Provádění vrtů v prvním a druhém ochranném pásmu lázní a minerálních vod je upravené zvláštními předpisy. Pro vrty do hloubky 100 m je třeba povolení vodohospodářského úřadu, pro větší hloubky pak ještě povolení báňského úřadu.
 • Při využití podzemní vody je podmínkou dostatečná vydatnost zdroje vody.
 • Při využití povrchových vod se platí poplatky správci toku, případně stočné.

Lze tepelných užít i ve velkých komerčních aplikacích?

Ano, tepelná čerpadla nacházejí využití i na poli vysokých nároků velkých aplikací. V těchto případech se buď užívá pouze vytápěcího systému s čerpadly velkých výkonů, nebo kombinovaného systému mnoha čerpadel s malým výkonem, který může topit i chladit - a to i nezávisle na sobě. V průmyslu se také mnohdy využívá rekuperace tepla, což vede k dalším úsporám oproti malým aplikacím.

 

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Doporučujeme: Oficiální web obce Hlína -  www.kamenictvi-ul.cz -  www.ohnostroje-cz.cz -  zahradnické práce -  Autoplachty -  www.autojeraby-dasek.cz -  CMS, e-shop, rezervace,E-shop,FDM, SLA tisk na zakázku